Vítejte na stránkách přední společnosti v oboru integrativní terapie,
specializující se na péči o wellbeing lidí a koní.

O společnosti

Přinášíme inovativní přístup k léčbě, který stojí na pilířích klasického i holistického přístupu, využití širokého spektra metod a hlubokého pochopení vazeb mezi člověkem a koněm. Našim posláním je posílit vzájemně léčebný vztah mezi lidmi a koňmi, a využívat dávné moudrosti o univerzální životní energii k dosažení harmonie těla, mysli a ducha, vedoucí k hlubšímu spojení s Universem a vlastní transformaci.

Vztah člověka a koně

Člověk a kůň sdílejí energetické pole, které umožňuje hlubokou emoční a duchovní výměnu. V mnoha kulturách jsou koně považováni za duchovní bytosti, které slouží jako most mezi fyzickým světem a světem ducha. Léčebný vzájemný vztah mezi člověkem a koněm v oblasti energetické a duchovní léčby je fascinujícím příkladem toho, jak hluboce mohou být propojeny životní energie různých bytostí.

Duchovní a energetická léčba

Duchovní a energetické léčení představuje cestu k uzdravení, které vychází z pochopení, že jsme bytosti světla a energie, spojené s celým Universem. Umožňuje nám nejen léčit naše fyzické tělo, ale také najít hlubší smysl existence a žít plnější a harmoničtější život. Duchovní léčení nabízí cestu k hluboké osobní transformaci, která přesahuje fyzické aspekty existence. Umožňuje nám lépe porozumět sobě samým, svým životním úkolům a vztahu k Vesmíru.

Co nabízíme

Péče a postupy určené pro člověka

 • Myoskeletální techniky, klasické masáže
 • Energetizační cvičení, čínská masáž
 • Reiki, energetická a duchovní terapie

Péče u koní a malých zvířat

 • Relaxace koní
 • Meridiánové terapie
 • Reiki, energetická a duchovní terapie

Konzultace a poradenství

 • Integrativní a komplementární péče
 • Terapie vertebrogenních obtíží
 • Profesní preventivní a terapeutické plány

Preventivní programy pro firmy

 • Rekondiční a regenerační programy
 • Specializované profesní poradenství
 • Audity zdravotních rizik

Výukové a školící programy

 • Cesta k wellbeing zaměstnanců
 • Prevence vertebrogenních obtíží
 • Rizika daná profesní zátěží

Potravinové doplňky VUBIORA

 • Unikátní bylinná směs adaptogenů
 • Pro podporu duševní a fyzické vitality
 • Výrobek energetizován metodou Reiki

Kontakty

V případě dotazů nás prosím kontaktujte:

 
 • Kontakt

  4H-Althera s.r.o.
  MUDr. Jaroslav Brichta
 • Provozovna

  Cesta integrity
  Nálepkova 197/14
  637 00 Brno
 • E-mail
  info@4h-althera.cz
 • Mobil
  +420 602 336 828