O společnosti

▪ Společnost 4H-Althera s.r.o., založená na principu integrativního přístupu k léčbě, se zaměřuje na poskytování individuálně přizpůsobené péče, která reflektuje potřeby jak lidí, tak našich společníků koní.

▪ Vytváříme most mezi klasickou a komplementární medicínou a nabízíme přístup, který je zakotven ve vědeckém poznání a současně otevřen moudrosti a praxím, jež přesahují hranice konvenční medicíny.

▪ Integrace manuálních technik, klasické masáže, čínské masáže, Tai Ji, Qui Gong, Reiki a dalších energetických a duchovních metod léčby nabízí hluboké výhody a dosažení nejen fyzického, ale i emocionálního, mentálního a duchovního wellbeing.

▪ Tento přístup využívá nejvhodnější prvky z každé metody k posílení vzájemného působení a nabízí léčbu, která je přizpůsobena specifickým potřebám klienta, ať už jde o člověka nebo koně.

▪ Významnou roli v tomto přístupu hraje lékař s dlouholetou praxí, který vytváří individuální léčebný plán. Tato expertíza zajišťuje bezpečnost léčby a umožňuje hlubší propojení mezi fyzickým a energetickým stavem jedince.

▪ Integrativní model terapie posiluje vnitřní rovnováhu a podporuje celkovou rezistenci vůči stresu a nemocem, vedoucí ke zlepšení fyzického zdraví, většímu emocionálnímu klidu a mentální jasnosti.